รวมเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Classroom)

 
 

เครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือประชุมออนไลน์ (Communication Tools)

 
 

1. Microsoft Teams

คลิกเพื่อดูวิธีการใช้งาน Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นผลิตภัณฑ์ของ Office365 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Microsoft Teams เพื่อติดต่อประสานงาน , จัดประชุม และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ฟรี สำหรับ application , Android และ iOS การันตีมาตรฐานความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลที่เป็นความลับ video conference รองรับได้สูงสุด 250 คนต่อ 1 meeting และมีระบบบันทึก VDO ตลอดจนเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ และสามารถเชื่อมโยงบัญชี อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้สามารถติดต่อขอบัญชีได้ที่ http://bit.ly/33sNijQ
เข้าสู่ระบบได้ที่ https://teams.microsoft.com/ โดยใช้บัญชีเมล @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th
คู่มือการใช้งาน http://www.ict.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/การเข้าใช้งานโปรแกรม-Microsoft-Teams.pdf

ติดต่อการใช้งานได้ที่ โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th (คุณเอ้ – ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ)

2. Skype for business

คลิกเพื่อดูวิธีการใช้งาน Skype for business

อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งาน Skype for Business เพื่อติดต่อประสานงาน , จัดประชุม และการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากระยะไกลได้จากทุกที่ทุกเวลาฟรี สำหรับ Windows, Mac, iOS และ Android™

ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้สามารถติดต่อขอบัญชีได้ที่ http://bit.ly/33sNijQ
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://bit.ly/39YHnFk โดยใช้บัญชีเมล @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th

ติดต่อการใช้งานได้ที่ โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th (คุณเอ้ – ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ)

3. Zoom

คลิกเพื่อดูวิธีการใช้งาน ZOOM

อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งาน Zoom เพื่อติดต่อประสานงาน , จัดประชุม และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Zoomสามารถรองรับได้สูงสุดถึง 100 คน และมีระยะเวลาในการประชุมต่อ 1 meeting ไม่เกิน 40 นาที สามารถแชร์ไฟล์และหน้าจอการนำเสนอได้ มีระบบบันทึก VDO การประชุมสำหรับ host สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับ application , Windows, OSx, Android และ iOS ผู้ใช้งานสามารถสมัครบัญชีการใช้งานได้ที่ https://zoom.us/signup หรือสามารถ ผูกกับบัญชี Google/Facebook

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://zoom.us/download โดยใช้บัญชี Google/Facebook เข้าสู่ระบบ

4. Google Hangouts Meet

คลิกเพื่อดูวิธีการใช้งาน Google Hangouts Meet

Google Hangouts Meet เป็นระบบ video conference อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Google Hangouts Meet เพื่อติดต่อประสานงาน , จัดประชุม และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ฟรี สำหรับapplication , Android และ iOS สามารถรองรับได้สูงสุดถึง 100 คน อีกทั้งยังสามารถบันทึก VDO และอัพขึ้น YouTube ได้ทันที รวมถึงสามารถแชร์ไฟล์และหน้าจอการนำเสนอได้เป็นอย่างดี

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://hangouts.google.com/ โดยใช้บัญชี Google เข้าสู่ระบบ

เครื่องมือบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Management Tools)

 
 
ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นระบบในการจัดการเรียนการสอน การนําเนื้อหารายวิชาเข้าระบบ การสร้างแบบทดสอบ เป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับ อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลาเหมาะกับการเรียนแบบ Flipped Classroom

นอกจากนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังให้บริการจัดเตรียมห้องสำหรับบันทึก VDO สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ http://bit.ly/VDOonline

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้

1) ลงทะเบียนนัดหมาย ผ่าน http://bit.ly/VDOonline
2) บันทึก Video การสอนด้วยห้อง Smart Classroom
3) สร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ D-Learn@RMUTT
4) จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online 100%
เข้าสู่ระบบได้ที่ https://dlearn.rmutt.ac.thโดยใช้บัญชี username และ password เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย
คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/2WkNCQ6

ติดต่อการใช้งานได้ที่
โทร.025493663 e-mail: patchara_k@mail.rmutt.ac.th (คุณผึ้ง – พัชรา คงเหมาะ) สำหรับระบบ RMUTT dLearn
โทร. 025493633 e-mail: jantima_ja@rmutt.ac.th (คุณแหวว – จันทิมา เจริญผล) สำหรับการบันทึกสื่อการเรียนการสอน

เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์และระบบสำนักงาน (Online Collaboration and Office Tools)

 
 

1. Microsoft Teams

คลิกเพื่อดูวิธีการใช้งาน Microsoft Teams

อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Microsoft Teams ได้ฟรีตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th

ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้สามารถติดต่อขอบัญชีได้ที่ http://bit.ly/33sNijQ
เข้าสู่ระบบได้ที่ https://teams.microsoft.com โดยใช้บัญชีเมล @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th
คู่มือการใช้งาน http://www.ict.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/การเข้าใช้งานโปรแกรม-Microsoft-Teams.pdf

ติดต่อการใช้งานได้ที่ โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th (คุณเอ้ – ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ)

2. Office 365

คลิกเพื่อดูวิธีการใช้งาน Office 365

อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Office 365 Education ฟรี ซึ่งได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint รวมถึงบริการ OneDrive พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด 1TB สำหรับแต่ละบัญชี พร้อมเครื่องมือ อื่น ๆ สำหรับการทำงานได้ร่วมกันแบบออนไลน์ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th

ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้สามารถติดต่อขอบัญชีได้ที่ http://bit.ly/33sNijQ
เข้าสู่ระบบได้ที่ https://www.office.com โดยใช้บัญชีเมล @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th
คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/2wYzLEm

ติดต่อการใช้งานได้ที่ โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th (คุณเอ้ – ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ)

3. RMUTT E-Office

คลิกเพื่อดูวิธีการใช้งาน RMUTT E-office

ระบบ RMUTT E-office เป็นระบบการจัดการการรับส่งเอกสารทางราชการแบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบเพื่อดูบันทึกข้อความ รับ ส่ง แจ้งเวียนหนังสือ มอบหมาย งาน หรือติดตามงานที่ได้รับมอบหมายได้

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://eoffice.rmutt.ac.th โดยใช้บัญชี username และ password เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย
คู่มือการใช้งาน https://eoffice.rmutt.ac.th/help/help.ceo (ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อน)

ติดต่อการใช้งานได้ที่ โทร. 025494441-2 e-mail: piyanoot_j@rmutt.ac.th (คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต)

4. ระบบทะเบียนนักศึกษา (OREG)

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบทะเบียนได้ตามปกติที่ https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/home.asp

ติดต่อการใช้งานได้ที่ โทร. 025493690 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

5. ระบบบัญชีสามมิติ (ERP)

คลิกเพื่อดูวิธีการใช้งาน ระบบบัญชีสามมิติ (ERP)

แนวทางสำหรับการใช้ระบบบัญชีสามมิติ ERP สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีแนวทางดังต่อไปนี้ กรณีที่ไม่ได้ตั้งค่า VPN
สามารถทำตั้งค่า VPN ได้ที่ http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748 หรือ
1. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) มาให้เจ้าหน้าที่ สวส. ดำเนินการตั้งค่าระบบ VPN และโปรแกรม Microsoft Dynamic AX
2. ทดสอบใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัยและดำเนินการต่อ VPN RMUTT
3. ทดลองเข้าใช้งานระบบ ERP ตามปกติ (ในกรณีที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย)

ติดต่อการใช้งานได้ที่ โทร.25494441-2 e-mail: piyanoot_j@rmutt.ac.th (คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต)

6. ระบบบุคลากร (HR)

คลิกเพื่อดูวิธีการใช้งาน คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบบุคลากรออนไลน์ (Hr-online)

อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบบุคลากร (HR) เพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยขอความกรุณาให้ทุกท่านทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อ
1. เข้าสู่ระบบ https://hr.rmutt.ac.th/ โดยใช้บัญชี username และ password เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้ข้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบัน บุคลากรทุกท่านเข้าไปอัพเดทข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่เมนู รายงานส่วนบุคคล > ข้อมูลบุคลากร (ส่วนตัว) > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ติดต่อการใช้งานได้ที่ โทร.25494441-2 e-mail: piyanoot_j@rmutt.ac.th (คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต)

7. ระบบบุคลากร Back Office

คลิกเพื่อดูคู่มือวิธีการใช้งาน VPN

กรณีที่ไม่ได้ตั้งค่า VPN สามารถทำตั้งค่า VPN ได้ที่ http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=2384
1. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) มาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งค่าระบบ VPN
2. กรณี HR-Backoffice ติดตั้งโปรแกรมตามคู่มือ

คู่มือการติดตั้งVN https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/Manual/MAN_AD-RMUTT61-HR-02-VNCaller.pdf หรือ นำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ทางเจ้าหน้าที่ สวส. ติดตั้งระบบให้

กรณี OREG-Backoffice ติดตั้งโปรแกรมตามคู่มือ
1. ทดสอบใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย และดำเนินการต่อ VPN RMUTT
2. ทดลองเข้าใช้งานระบบตามปกติ (ในกรณีที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย)

คู่มือการติดตั้งOREG-Backoffice
http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_std_system/std_system_manuals_01.pdf หรือนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ทางเจ้าหน้าที่ สวส. ติดตั้งระบบให้

เครื่องมือทำงานจากระยะไกลสำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย มทร. ธัญบุรี (Remote Working Tools for RMUTT Network)

 
 

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN >> http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748

VPN-RMUTT เป็นการให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ จากภายนอก (โดยใช้ Modem หรือ ADSL หรือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อื่น ๆ) การเข้าใช้ VPN มีประโยชน์คือ ถ้านักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องการออกระบบอินเทอร์เน็ต โดยเปรียบเสมือนการใช้อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย เช่น การดาวน์โหลด Paper ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการ subscribe ไว้ เป็นต้น
คู่มือการใช้งาน http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748

ติดต่อการใช้งานได้ที่ โทร. 025493074 e-mail: parichat@mail.rmutt.ac.th (คุณเอ้ – ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ)