21 April 2021

การแจ้งสําเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

20 April 2021

วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

11 February 2021

ขั้นตอนการอัพเดทสถานะข้อมูลทางการทหาร

11 February 2021

กำหนดการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

11 February 2021

แนะแนวการศึกษา หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

21 December 2020

ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่

2 December 2020

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564

2 December 2020

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

27 November 2020

เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน (ฟรี)

6 October 2020

มาร่วมบริจาคโลหิต กับ เอ.พี. ฮอนด้า

11 September 2020

รับสมัคร อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 อัตรา

11 September 2020

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

8 September 2020

กิจกรรม AMD Class Room on Tour

19 August 2020

ทุนการศึกษา พานาโซนิก ประจำปี 2563

19 August 2020

รับสมัครงาน บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย จำกัด)

19 August 2020

ทุน มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา

19 August 2020

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี”

9 July 2020

ความรู้รอบตัว

9 July 2020

ปัญญาประดิษฐ์

9 July 2020

เทคโนโลยี

9 July 2020

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

9 July 2020

การประมวลผลภาพ

9 July 2020

VR AR MR XR

3 July 2020

Internet of Things

3 July 2020

สอนเขียนโปรแกรม

2 July 2020

ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ LMS (Learning Management System)

1 July 2020

ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1 July 2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

30 June 2020

ข้อกำหนดในการเรียนวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน

30 June 2020

คำแนะนำในการทำข้อสอบออนไลน์