โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
27 June 2022
โครงการประกวดหนังสั้น
5 July 2022

ประกาศเลื่อนชี้แจงการเลือกสาขา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเลื่อนชี้แจงการเลือกสาขา ประจำปีการศึกษา 2565
จากเดิม วันที่ 6 และ 8 ก.ค.65 อย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

Comments are closed.