วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

รหัสวิชา 04-000-101
วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop)
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2563

สถานีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Hardware Lab : การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 July 2022

บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี จนจบปริญญาตรี

5 July 2022

กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีไหว้ครูจะเริ่มในรอบที่ […]
5 July 2022

โครงการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยือครอบค

รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิ๊ก

เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12110