กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีไหว้ครูจะเริ่มในรอบที่ 3 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.