โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล
6 July 2022
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี)
16 August 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่13

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ การแข่งขันออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มไอโอทีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

นายณนฐกร ชูประยูร
นายพงศธร พิพัฒน์ไพฑูรย์
นายสิรวิชญ์ นางาม
กลุ่ม 64146CPE2

Comments are closed.