รับคืนเล่มโครงงานนักศึกษา
10 March 2023
Hackulture 2023 Illuminate Thai : อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล
20 September 2023

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ณ ห้องเฟื่องฟ้า ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00น.

ตารางการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่09.00 – 12.00 น.13.00 – 16.00 น.
28 มิถุนายน
2566
แนะนำภาควิชาฯ แนะนำอาจารย์ในภาควิชา
– ทดสอบพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– เตรียมความพร้อมการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
วิทยากร ผศ.มาโนช ประชา
– เตรียมความพร้อมการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
– ทดสอบพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยากร ผศ.นชิรัตน์ ราชบุรี

Comments are closed.