ห้องโครงงาน
5 July 2020

ห้องประชุม

ห้องประชุมสำหรับนักศึกษาต้องการพูดคุย และปรึกษางานกัน มี 2 ห้องประชุม มีทีวีเพื่อฉายภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์

P1000351
P1000349
P1000312
P1000311