ประกาศ!...ศิษย์เก่านักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ทุกรุ่น ทางภาควิชาฯ กำลังดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงงานนักศึกษาบนเว็บแอปพลิเคชันจัดการโครงงานนักศึกษา ซึ่งจะแปลงเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดังนั้น หากศิษย์เก่าคนไหนต้องการมารับเล่มโครงงานนักศึกษาขอให้แจ้งความต้องการได้ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์ม
แจ้งความต้องการรับเล่มโครงงาน

Comments are closed.